Facebook
Tradícia výroby okien od roku 1992.
Viete, že?
V súrnych prípadoch vieme vyrobiť a namontovať plastové okná alebo dvere podľa požiadaviek zákazníka do 3-5 pracovných dní.

INTERNOVA 6000 6-komorový

Šesťkomorový systém v stavebnej hĺbke 80 mm rám a 90 mm krídlo, vhodný pre novostavby a nadštandardnú bytovú výstavbu.

 

Systém bol vypracovaný v spolupráci s rakúskou firmou GREINER. Všetky okenné profily sa vyrábajú z nemäkčených (tvrdých) zmesí PVC technológiou vytláčania (extrúzie).

 

Internova 6000 predstavuje kvalitný 6-komorový systém so stredovým tesnením, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 2002, v súčasnosti je zo systémov Internova na Slovensku najpoužívanejší.

 

Tri štádia tesnenia dorazu rámu a krídla zabezpečujú zníženú škárovú prievzdušnosť, pričom sa zvyšuje odolnosť voči zatekavosti pri extrémnych podmienkach. Význam troch tesnení je aj v zlepšení tepelnoizolačných a zvukovoizolačných charakteristík rámovej konštrukcie otvorových výplní.

 

Zvýšená maximálna hrúbka zasklenia až na 47 mm všetkých typov krídiel i rámu pri pevnom zasklení, umožňuje pri zvýšených tepelnoizolačných resp. zvukovoizolačných požiadavkách variabilný výber zasklievacieho systému, vrátane trojskiel s optimálnymi vzdialenosťami medzi tabuľami.

 

Eurodrážka na uloženie celoobvodového kovania umožňuje aplikáciu kovania varianty 13/12-20 od všetkých významných európskych výrobcov kovania, zvyšuje bezpečnosť voči násilnému vniknutiu. Systém Internova spĺňa všetky nároky, ktoré sú kladené na okno ako súčasť nízkoenergetických budov a stavieb.

 

Parametre 6-komorového systému INTERNOVA 6000:

 

► stavebná hĺbka rámu je 80 mm, stavebná hĺbka krídla je 90 mm

► pohľadová šírka rám + krídlo 119 mm

► počet komôr: 6 komorový systém

► tepelná izolácia: nameraná hodnota Uf=1,26 W/m2K (pri štandardnom vystužení oceľovými

     výstužami), podľa teoretických výpočtov má vystužený rám a krídlo U-hodnotu 1,08 W/m2K, podľa

     teoretických výpočtov k-hodnota okna pri skle 1,1 W/m2K je 1,09 W/m2K, podľa teoretických

     výpočtov k-hodnota okna pri skle 0,8 W/m2K je 0,95 W/m2K

► systém so stredovým tesnením s používaním i tretieho dorazového tesnenia, šedé tresnenia

► zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy ochrany 2 (Rw do 35 dB), so

     špeciálnym zvukovo izolačným zasklením do triedy ochrany 4 (Rw nad 40 dB)

► mohutnosť krídla v smere interiér-exteriér, zabezpečuje dobré statické, teplotechnické a

     zvukovoizolačné vlastnosti

► veľký rozsah hrúbky zasklievania od 22 do 47 mm

► optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca tepelné straty cez rámik

     izolačných skiel

► optimálne vnútorné prekrytie styku krídla a rámu 8 mm

► bodový kontakt výstuže s profilom

► eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-13

► zosilnené steny profilov v mieste v mieste skrutkovania skrutky

► stredové tesnenie je umiestnené v krídle

► veľké vystužovacie komory, kde je efektívne využitá hmotnosť výstuží pre dosiahnutie požadovanej

     statickej pevnosti

► odolnosť proti zaťaženiu vetrom (podľa EN 12210) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky

     zabudovania 100m

► vodotesnosť (podľa EN 12208) do tlakového rozdielu 1350 Pa vyhovuje pre trojkrídlové okno do

     výšky zabudovania 100m

► prievzdušnosť (podľa EN 12207) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m

► vhodné pre novostavby a objekty, kde je záujem o zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti rámovej

     konštrukcie


www.profily-internova.sk

INTERNOVA 6000 6-komorový INTERNOVA 6000 6-komorový INTERNOVA 6000 6-komorový
frage | internetové aplikácie © 2015 KOPLAST, spol. s r.o.