Facebook
Tradícia výroby okien od roku 1992.
Viete, že?
V súrnych prípadoch vieme vyrobiť a namontovať plastové okná alebo dvere podľa požiadaviek zákazníka do 3-5 pracovných dní.

Záručné podmienky

V prípade dodávky s montážou poskytujeme na PVC a AL výrobky:

 

10-ročnú záruku na stálofarebnosť profilov

 

5-ročnú záruku na ich funkčnosť, za podmienky dodržania pravidelnej údržby

 

5-ročnú záruku na tesnosť termoizolačných skiel (v tom čase sa nevyskytne v priestore medzi sklami orosenie vodnej pary na skle)

 

2-ročnú záruku na výrobky v prípade dodávky výrobkov bez montáže

 

2-ročnú záruku na montážne práce

 

2-ročnú záruku na doplnky k oknám (žalúzie, parapety, sieťky proti hmyzu....)

 

1-ročnú záruku na doplnky do okien (samozatvárače, otvárače...)

 

 

V prípade, že sa vykonala neodborná montáž výrobkov, následkom ktorej sa výrobky poškodili, záruka neplatí.

 

Záruke nepodlieha mechanické poškodenie (prasknutie) skiel v čase používania.

 

Objednávateľ je povinný minimálne 1x za 12 mesiacov urobiť údržbu okien a dverí a premazať pohyblivé časti kovania.

 

Nastavenie okien a dverí, nastavenie samozatváračov  (prítlak, premazanie), po uplynutí 6 mesiacov

od ich odovzdania do užívania nie je možné považovať za reklamáciu. Ide o  servisný úkon, ktorý bude účtovaný podľa aktuálnych hodinových sadzieb.

 

Po realizácií montáže je potrebné odstrániť do 1 mesiace ochranné fólie z plastových a hliníkových  profilov!

 

Podmienkou prijatia reklamácie v rámci záruky je plná úhrada kúpnej ceny dodaného tovaru.

 

 

frage | internetové aplikácie © 2015 KOPLAST, spol. s r.o.