Facebook
Tradícia výroby okien od roku 1992.
Viete, že?
V súrnych prípadoch vieme vyrobiť a namontovať plastové okná alebo dvere podľa požiadaviek zákazníka do 3-5 pracovných dní.

Výhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Správca osobých údajov
Poskytovateľ služieb, tovarov a správca osobných údajov je KOPLAST,s.r.o., so sídlom
Textilná 23, 034 05 Ružomberok, IČO: 315 948 08 IČ DPH: SK 2020 4305 99, zapísaná v
obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.1487/L, kontaktný email:
koplast@koplast-online.sk, telefónne číslo: +421 905 964 914
2. Aké osobné údaje spracovávame
2.1. Spracovávame najmä osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Pokiaľ si u nás
napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v
objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a
priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme
vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme
vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň
slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a
reklamačného poriadku. Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj
nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu spleneniu
uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať
informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.
Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová
správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.
2.2. Okrem iného, spracovávame aj osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od
vás. V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje
spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely
riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať. V prípade, že vaše osobné
údaje budú poskytnuté inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať
vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje poskytujeme. Taktiež ak niekto
poskytne vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.
2.3. Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o
tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných
údajov. Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť
či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môžete vymedziť poverené osoby,
ktoré sú za vás oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým nám
poskytnete aj ich osobné údaje.
2.4. Niektoré osobné údaje spracovávame automaticky. Pri návšteve našej webovej
stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa,
dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom
prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež
spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr.
aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar a podstránka je
vám zobrazená. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho
maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť
konkrétnemu používateľovi, tj. konkrétnej osobe. Automaticky spracovávame aj
súbory cookies. Cookies slúžia k niekoľkým účelom.
a) Technické cookies: k tomu, aby náša web stránka fungovala správne (napr.
aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez
nich by naša web stránka nemohla vôbec fungovať.
b) Funkčné cookies: aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje
preferencie (napr. nastavenie jazyka alebo iných nastavení), pomáhajú
vám funkčné cookies. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale
výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášej web stránky.
c) Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť našu web
stránku, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom
webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne
tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože
anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi,
resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej
podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na
našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).
d) Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na
základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích
webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Ak
chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame,
môžete použiť prídavný program od Googlu
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) (možno spustiť len z
počítača).
2.5. Môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať. Stačí používať
niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari,
Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni
ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie
cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných
cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.
Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou,
ak budete používať prídavný program od Googlu
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) (možno spustiť len z počítača).
Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie
našej web stránky.
3. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov
3.1. Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu,
aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy,
vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
3.2. Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom,
musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých
prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi
tovaru).
3.3. Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete na našej web
stránke, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo,
môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami
zadané údaje môžete kedykoľvek zmeniť, napr. prostredníctvom nášho emailu
koplast@kolast-online.sk
3.4. Marketingová činnosť:
a) E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe
vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že
využijete náš kontaktný formulár alebo nás o tom informujete na emaili
koplast@koplast-online.sk alebo tel. čísle +421 905 964 914
b) Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich
tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom
pre spracovanie vášho tel. čísla je buď váš súhlas alebo aspoň náš oprávnený
záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete
namietať.
3.5. Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na
webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr.
príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také
produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K
optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych
variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
3.6. Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo
služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z
vlastnej iniciatívy.
3.7. Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné
údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie
našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať
neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z
dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a
z ďalších obdobne závažných dôvodov.
4. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch
4.1. Plnenie a uzavretie zmluvy: Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu,
aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či
služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné
údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby
sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda
spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.
4.2. Oprávnené záujmy: Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli
relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného
záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky
a cookies. Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme
zasielať e-mailové a SMS správy. Z dôvodu ochrany pred nelegálnym šírením a
sprístupňovaním vami zakúpenej elektronickej knihy (či iného elektronického
obsahu) je v tejto elektronickej knihe zobrazené vaše meno, priezvisko a vaša
adresa. Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho
dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať.
4.3. Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing
spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas
neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať
(popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš
súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z
našej strany jednoducho zakázať tým, že využijete kontaktný formulár alebo nás
kontaktujete prostredníctvom email koplast@koplast-online.sk alebo na tel. čísle +421
905 964 914. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete
ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu uvedeného na našich
stránkach.
5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:
5.1. Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť
objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar
doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v
objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko,
doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ
nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru
uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme,
oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje
bezodkladne zmazať.
5.2. Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás
objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme
na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému
partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú
predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás
môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne
sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom
uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať,
pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner,
ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré
im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania /
doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
5.3. Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás
platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná
brána a príslušná banková inštitúcia.
5.4. Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. emailom
či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu môžeme k rozosielke
či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou
mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
5.5. Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje
odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo
orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše
osobné údaje, musíme tak urobiť.
6. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?
6.1. V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného
vzťahu medzi nami.
6.2. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú
Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov alebo do odvolania takého
súhlasu.
6.3. V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje
budeme spracovávať po dobu 10 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s
ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tak, využijete náš
kontaktný formulár, email alebo zavoláte na +421 905 964 914
6.4. Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne
poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto
povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych
predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu
stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových
dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).
6.5. Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom,
spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich
zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné
údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace
súčasť prevádzkových záloh.
7. Zabezpečenie osobných údajov
7.1. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu
a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako
technického, tak organizačného rázu.
7.2. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne
kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme.
Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v
zabezpečených dátových centrách s obmedzeným a starostlivo kontrolovaným
prístupom.
7.3. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav
technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú
potom pravidelne aktualizované.
8. Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov
8.1. Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj
súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné
údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo
sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim
osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť
informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých
podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s
vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).
8.2. Úprava a doplnenie: Svoje osobné údaje môžete upraviť a doplniť prostredníctvom
akéhokoľvek kontaktu na našich web stránkach. Môžete mazať, resp. meniť
základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania
obchodných oznámení a pod.
8.3. Oprava: V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame,
sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu na
našich stránkach.
8.4. Prístup (portabilita): Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich
osobných údajov, a to prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu na našich stránkach.
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných
údajov:
a) Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
b) Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
c) Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
d) Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
e) Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných
údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti
tomuto spracovaniu
f) Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás
8.5. Výmaz: Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však
nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr.
faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon
alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr.
keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho
reklamačného konania). Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej
karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto
dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez
ktorú ste platbu vykonávali. S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v
týchto prípadoch:
a) Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
b) Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a
neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
c) Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri
posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš
záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
d) Osobné údaje sú spracované nezákonne
e) Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
f) Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov
8.6. Vznesenie námietky: Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho
oprávneného. Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete
namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku
môžete vzniesť pomocou akéhokoľvek kontaktu na našich stránkach.
8.7. Obmedzenie spracovania: Ak:
a) popierate presnosť vašich osobných údajov,
b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne,
c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich
potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov,
d) ste vzniesol/a námietku podľa predchádzajúceho bodu,
tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. V
takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s
výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov)
9. Podanie sťažnosti
Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať
sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy
riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom našich
kontaktov (kontaktný formulár, kontaktný email: koplast@koplast-online.sk, telefónne číslo:
+421 905 964 914)
10. Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.
5. 2018.

frage | internetové aplikácie © 2015 KOPLAST, spol. s r.o.